Organoak

Organoak

GOBERNU ETA ADMINISTRARITZAKO IHARDUTZE ERAKUNDEA

3. atala.- Mankomunitatearen Gobernu Ihardutze Erakundea, Artekaritzako Batzordea izango da, Lehendakari, Lehendakariorde eta lau Batzordekidek osatuta.

  • Lehendakari kargua, Elgoibarko Udaletxeko Alkateak edo esku ematen dionak izango du.
  • Lehendakari Ordearen karguaren iraupena bi urtetakoa izango da. Bi urtetatik bi urtetara kargu hori Gestora Batzordeak proposatuta berriz berri liteke.
  • Txandaka (Mutriku, Deba,) Lehendakari Ordearen ardura Alkateak edo Alkate ordeak izango du; jarritako txanda honetan izendatutako Udaletxearen esku ematen zaionak.
  • Mankomunitatea osatzen duten Udaletxe bakoitzak mahaikide ardura izango duen kide bat izandatuko du bere batzarkideen artean eta Lehendakaritza eta Lehendakariordetza ez duen Udaletxeko Alkatea ere mahaikide izango da.
  • Mankomunitatea osatzen Udaletxe bakoitzak mahaikide ardura izango duen kide bat izandatuko du bere batzarkideen artean eta Lehendakaritza eta Lehendakariordetza ez duen Udaletxeko Alkatea ere mahaikide izango da.
  • Udalbatzetan erabateko berritzea gertatuz gero, Mankomunitatean dituzten ordezkariek behin behingo izaeraz jarraituko dute, berorren Gobernu Organu berria eratu arte.

8. atala.- Zeregin teknikoak aurrera eramateko Mankomunitateak kontseilu tekniku bat eratu ahal izango du, Batzordeko Lehendakariaren Lehendakaritzapean, gutxienik herri bakoitzeko mahaikide batez, Euskaltegiko Zuzendari eta HABE-ko ordezkari batez osatuta. Batzorde Tekniko horren Idazkaria, Euskaltegiko Zuzendaria izango da.